วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

วันรับเจ้า

วันรับเจ้า
เป็นวันเจียห่วย ชิวสี่ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยง วันรับเจ้าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจะไหว้กันในวันเจียห่วย ชิวสี่ ตามปฏิทินจีนเป็นประจำทุกปี


เครื่องบูชาสำหรับรับเจ้า
1.ส้ม 5 ผล
2.ขนมจันอับ 1 จาน
3.หงิ่งเตี๋ย 13 ชุด
4.ม้า 5 ตัว(ใช้ตั่วกิมตัด)
5.น้ำชา 5 ถ้วย
6.ธูป 5 ดอก


สำหรับท่านที่ไม่ได้ไหว้ สามารถไหว้อีกครั้งได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 

ไม่มีความคิดเห็น: