วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไหว้เสริมดวงประจำปี 2560 ตามปีนักษัตร


ไหว้เสริมดวงปีชวด ประจำปี 2560
ปีนี้องค์ไท้อิมท่านมีเมตตา ขอแสงแห่งองค์ไท้อิมเพื่อให้เภทภัยร้ายหายไปสิ้น หลัง 4 ก.พ. เลือกวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง เวลากลางคืน ตั้งองค์ไท้อิมกลางแจ้งหรือไหว้พระจันทร์ จุดธูป 13 ดอก ส้ม 8 ผล ข้าวสารใส่ถ้วยแก้วไว้ปักธูป ไหว้แล้วขอบารมี องค์ไท้อิม จะเป็นมงคลแก่ตัวเองยิ่ง 
 

ไหว้เสริมดวงปีฉลู ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวัน ส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ซัมไท้ ซึ่งเป็นเทพประจำปีตั้งบนโต๊ะบูชาขอต้อนรับพระองค์เพื่อเข้าเรือนชะตาในปีนี้ เพื่อเพิ่มคุณงามความดี มีจิตเมตตา ใครได้พบพาจะมาสนับสนุน ก้าวหน้า การงานกิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง การเงินไหลมาเทมา
 

ไหว้เสริมดวงปีขาล ประจำปี 2560
องค์ห่วยเต็กเป็นเทพประทาน บันดาลทุกสิ่งอย่างให้พบความสำเร็จ หลัง 4 ก.พ. จัดโต๊ะกลางแจ้งเวลากลางวัน นำองค์ห่ววยเต็ก ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีตั้งบนโต๊ะ ส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป จุดธูป 13 ดอก ขอพรเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดปี ส่วนผลไม้ขอกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล
 

ไหว้เสริมดวงปีเถาะ ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลากลางวัน ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ไหว้องค์ไท้ส่วยโปรดเมตตา มิคิดปะทะ เพราะกฎเกณฑ์ของ 12 นักษัตร ให้มาชง(ปะทะ) จัดของไหว้แบบง่ายๆ ด้วยส้ม 5 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ นำองค์กวงต๋งไต่เจียงกุง ตั้งวางไว้บูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง ให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล
 

ไหว้เสริมดวงปีมะโรง ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลาเช้าถึงเที่ยง จัดของไหว้ภายในบ้าน บูชาองค์เหล่งเต็กและเจ้าที่พร้อมกัน มีส้ม 5 ผล ขนมจันอับ 1 จาน น้ำชา 5 ถ้วย จุดธูป 5 ดอก ปักทีละดอก และขอให้องค์เหล่งเต็กช่วยประทานอำนาจเสริมบารมีลูกขอกตัญญูทั้งบรรพชนตั้งแต่โบราณจวบจนวันนี้  โชคดีมีชัย โรคภัยไม่มี มั่งมีเงินทอง แคล้วคลาดปลอดภัย เฮงๆ รวยๆ
 

ไหว้เสริมดวงปีมะเส็ง ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ องค์เจี้ยงแช บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์เจี้ยงแชไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เจี้ยงแช ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 

ไหว้เสริมดวงปีมะเมีย ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. จัดโต๊ะของไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวันนำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงเขียนชื่อเทพเทียงเต็กปักบนถ้วย แต่จะให้ดีควรนำองค์เทียงเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เทียงเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา ไหว้แล้วดี เรื่องร้ายๆจะได้กลายเป็นดี
 

ไหว้เสริมดวงปีมะแม ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ องค์ซำกวง บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์ซำกวงไปวางบนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซำกวงทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 

ไหว้เสริมดวงปีวอก ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วเขียนชื่อ องค์หั่วท้อ บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์หั่วท้อไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์หั่วท้อ ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปราถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 


ไหว้เสริมดวงปีระกา ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลากลางวัน ไหว้องค์ไท้ส่วย ขอขมาโปรดเมตตา ผ่อนคลายดาวร้าย เกื้อหนุนดาวดี มีโชคลาภ จัดของไหว้กลางแจ้งเวลา 07.00-12.0 น. ด้วยส้ม 5 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ วางองค์กวงต๋งไต่เจียงกุง บนโต๊ะไหว้บูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง คุ้มครอง 13 เดือน
 

ไหว้เสริมดวงปีจอ ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้องค์ไท้เอี้ยง โดยให้ไหว้ตอนกลางวัน นำของไหว้ คือ ส้ม 5 ผล แก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำวัตถุมงคลประจำปี คือ องค์ไท้เอี้ยง หรือกระดาษแดงเขียน ไท้เอี้ยง หรือเทพพระอาทิตย์ ขอพรเพิ่มบารมีอาทิตย์ฉายส่องไฟในร่างกายให้โชติช่วง ช่วยให้สิ่งดีๆเข้ามา ขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป
 

ไหว้เสริมดวงปีกุน ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้ง จัดโต๊ะเวลากลางวัน ด้วยส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป 13 ดอก ขอองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยเมตตาดูแลชะตาทั้ง 13 เดือน ตลอดทั้งปีมีความสุข ถ้ามีองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีมะแมก็นำมาวางไว้ที่โต๊ะด้วย ผลไม้หลังจากไหว้ก็นำมารับประทานได้ ทำแล้วจะเฮงและรวย
 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจกฟรียันต์ไท้ส่วย ประจำปี 2560ซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ แจ้งว่า จะทำพิธีบวงสรวงยันต์เทพเจ้าไท้ส่วย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นยันต์ไท้ส่วยประจำปี เพื่อป้องกันท่านที่เกิดปีชง ปีทับ หรือเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ตลอดปี 2560
สำหรับท่านที่สนใจสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่ จังหวัดชลบุรี(ดูแผนที่) ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกมารับ ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ 165/87 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทางทีมงานจะจัดส่งยันต์ไท้ส่วยกลับไปให้ 1 ซอง ต่อ 1 แผ่น(เนื่องจากยันต์มีจำนวนจำกัด) ระบุด้วยว่าต้องการยันต์แบบไหน 


แบบที่1 แบบที่2


สำหรับติดประตู
ขนาดครึ่ง A4
แบบที่ 2 มี 2 ขนาด
สำหรับติดตัว ขนาดนามบัตร
สำหรับติดรถ ขนาดรูปจัมโบ้
กรุณาส่งซองมาให้พอดีกับขนาดยันต์ที่ท่านต้องการด้วย

 หลัง พิธีบวงสรวงยันต์ไท้ส่วยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งยันต์ให้กับท่านที่ส่งจดหมายมาขอรับยันต์เทพเจ้าไท้ส่วย
พิเศษ สำหรับท่านที่เดินทางมารับยันต์ไท้ส่วยเอง ท่านซินแส จะทำการเขียนตัวอักษรจีนเสริมดวงด้านหลังยันต์ไท้ส่วยให้กับท่านด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 038-455381  089-4034877

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย ประจำปี 2560


 เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย
(เทพเจ้าโชคลาภ)
     เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ท่านมีอานุภาพในด้านการอำนวยโชคลาภบริบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปตลอดทั้งปี ในการไหว้เทพเจ้าโชคลาภในวันตรุษจีน ซึ่งเป็นปีระกา 2560 นี้ ฤกษ์ดีที่สุดตรงกับเช้ามืด วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 00.01 - 02.59 น. (หลังเที่ยงคืนของวันที่ 27 มกราคม 2560) เป็นช่วงที่ฟ้าเปิด ฤกษ์ดีที่สุด โดยในปีนี้เทพเจ้าโชคลาภจะเสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (สมพงศ์ เวลา 05.00 - 06.59 น.)
เครื่องสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
1.      รูปภาพหรือรูปปั้นองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ถ้าหากไม่มีก็ให้กล่าวถึงและหันหน้าไปทางทิศจะเสด็จมา
2.      แจกันดอกไม้สด 1 คู่
3.      เทียนแดง 1 คู่
4.      กระถางธูป 1 ใบ
5.      ธูป 3 ดอก/ท่าน
6.      หงิ่งเตี๋ย 13 ชุด
7.      กิมหงิ่งเต้า 1 คู่
8.      เทียงเถ้าจี้ 1 ชุด

9.   ผลไม้ 5 อย่าง
10.   สาคูแดงต้มสุกหรือบัวลอย 5 ถ้วย
11.   น้ำชา 5 ถ้วย
12.   ข้าวสวย 5 ถ้วย
13.   อาหารเจ 5 อย่าง
14.   ขนมจันอับ 1 จาน
15.   กระดาษสีเขียว 1 แผ่น (เทียบสีเขียว)
16.   เทียบเชิญสีแดง 1 แผ่น วิธีทำเทียบเชิญ

วิธีสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่สิ่งเอี๊ย)        
     ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ ท่านต้องจัดวางของทุกอย่างลงบนโต๊ะพร้อมทั้งหันหน้าไปทางทิศที่เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยจะเสด็จมา โดยกระดาษสีเขียวมีไว้สำหรับเขียนชื่อ-นามสกุล และวัน เดือน ปีเกิดของบุคคลในบ้านของท่านทุกคน และคำขอที่ต้องการให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภประทานมาให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ส่วนเทียบเชิญสีแดงมีไว้สำหรับเขียนคำเชิญเทพเจ้าเพื่อมารับเครื่องสักการะบูชาที่ได้จัดเตรียมไว้
     สำหรับ คำกล่าวอันเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย ครวเปล่งเสียงออกมาโดยเริ่มกล่าวว่า “วันนี้ข้าพเจ้านาม....................ขอเรียนเชิญองค์ไฉ่สิ่งมารับเครื่อง สักการบูชา ซึ่งมี(กล่าวถึงสิ่งที่ได้นำมาถวาย) และหลังจากท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้ว จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน จงประสบแต่โชคลาภ ความสุขและความสำเร็จ สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ (หากท่านประสงค์สิ่งไดไว้ก็ขอต่อไปได้)” หลังจากเสร็จพิธีแล้วให้นำของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมถึงกระดาษสีเขียวและเทียบเชิญสีแดงไปเผาไฟ จึงจะสัมฤทธิ์ผล

ทิศทางในการไหว้เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย

ไหว้จากทางด้านนี้

               หาก ท่านมีปัญหาในการเตรียมของไหว้ เช่นเทียบเชิญ หรือของไหว้บางอย่าง สามารถมาพบซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ เพื่อสอบถามได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 089 - 4034877

การไหว้สะเดาะเคราะห์ประจำปี 2560


丁酉太歲唐傑大將軍: ขุนพลถั่งแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งอิ้ว

ในปีนี้ผู้ที่ควรไหว้องค์ไท้ส่วย คือ ท่านที่เกิดปีเถาะ (ปะทะโดยตรงกับองค์ไท้ส่วย) ท่านที่เกิดปีระกา (ทับไท้ส่วย) ปีมะเมีย ปีชวด (ปีร่วมปะทะ) และท่านที่เกิดในปีนักษัตรดังต่อไปนี้ ควรพกพายันต์ไท้ส่วยประจำปี 2560 (องค์ถั่งแช้ไต่เจียงกุง) เพื่อคุ้มครองดวงชะตาท่านตลอดปี
1.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2467 อายุ 93 ปี เป็นปีชวด
2.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2476 อายุ 84 ปี เป็นปีระกา
3.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2485 อายุ 75 ปี เป็นปีมะเมีย
4.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2494 อายุ 66 ปี เป็นปีเถาะ
5.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2509 อายุ 51 ปี เป็นปีมะเมีย
6.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2518 อายุ 42 ปี เป็นปีเถาะ
7.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2527 อายุ 33 ปี เป็นปีชวด
8.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2536 อายุ 24 ปี เป็นปีระกา
9.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2545 อายุ 15 ปี เป็นปีมะเมีย
10.     ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2554 อายุ   6 ปี เป็นปีเถาะ
     สำหรับ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ดังที่กล่าวมานี้ ในปีนี้ห้ามเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีในงานศพ และควรหลีกเลี่ยงการไปงานศพ แต่หากท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังหรือแม้แต่การส่งศพ เพราะทั้ง 10 ปีนี้เป็น “ไท้ส่วยเฮี้ยบจี่จู้” แปลว่า ไท้ส่วยตรงเจ้าพิธี นอกจากจะนำพาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมาให้แล้ว ยังถือเป็นการหมิ่นและลบหลู่ต่อองค์ไท้ส่วยอีกด้วย ส่วน ปีเกิดนอกเหนือจากนี้ ก็ควรไหว้องค์ไท้ส่วยประจำปี 2560 ด้วย เพราะถือเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ที่จรมาประจำปีนี้และเป็นมงคลคุ้มครองป้องกัน ปัดเป่าความโชคร้ายมัวหมองให้ผ่านพ้นปีนี้ไป

วิธีการไหว้สะเดาะเคราะห์ประจำปี        
     ของที่ใช้ในการไหว้สะเดาะเคราะห์ ให้จัดใส่กระทง โดยมี ข้าวสวย 1 ถ้วย ไข่ต้มปอกเปลือก 1 ฟอง ปลาหมึกแห้ง 1 ตัว หมูสามชั้นต้มสุก 1 ชิ้น ธูป 13 ดอก กระดาษแดงเขียนคำว่า 'ไท้ส่วยแชกุง'(เขียนเป็นภาษาจีน โดยให้พิมพ์จากภาพตัวอย่าง)


       ให้ไหว้ตรงทางสามแพ่งหรือริมถนนมืดๆ หลังพระอาทิตย์ตก โดยวางของไหว้และจุดธูป และกล่าวคำว่า 'ขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวร อย่าได้มีเวรแก่กันเลย ขอให้หมดความทุกข์และอุปสรรคทั้งปวง ขอให้ช่วยขจัดเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี' หลังจากนั้นให้เผากระดาษแดงจนมอด แล้วค่อยปักธูป เสร็จพิธีให้หันหลังกลับโดยไม่ต้องหันกลับไปมอง ในส่วนของไหว้ให้วางไว้ตรงจุดที่ไหว้โดยไม่ต้องนำกลับมา

       เริ่มไหว้หลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป หรือจะเลือกไหว้วันใดก็ได้ตามแต่สะดวก โดยให้ไหว้แค่ 1 ครั้งใน 1 ปี เท่านั้น


หากท่านมีปัญหาในการเตรียมของไหว้ สามารถมาพบซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ เพื่อสอบถามได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 089-4034877