วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันไหว้สารทจีน


วันสาทรจีน

ไหว้เทพเจ้า บรรพบุรุษ และผีไม่มีญาติ (หอเฮียตี๋)
เป็นวันชิกห่วยจับโหงว ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ของจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ควรเริ่มไหว้ตั้งแต่เช้า
โดยจัดให้มีการไหว้พระ เทพเจ้า และเจ้าที่ในบ้าน ตั้งแต่เช้าไม่เกิน 10 โมง
ไหว้บรรพบุรุษ เริ่มตั้งแต่ 10 โมง ไม่เกินเที่ยง ( กรณีไม่ได้ตั้งรูปบูชาบรรพบุรุษในบ้าน ให้ทำพิธีเชิญบรรพบุรุษกลางแจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนวันไหว้ ในเวลากลางคืน และให้บอกกับเทพเจ้าเฝ้าประตูซ้าย-ขวาด้วย โดยใช้ธูป 5 ดอก ปักลงพื้นหน้าบ้าน 3 ดอก อีก 2 ดอก ให้ปักที่ด้านซ้ายและขวาของประตูบ้าน )
ไหว้ผีไม่มีญาติ (หอเฮียตี๋) ให้ไหว้กลางแจ้ง เริ่มไหว้หลังเที่ยงวันเป็นต้นไป  

การจัดของไหว้

1. กระถางธูป
2. เทียนแดง 1 คู่
3.1 ธูป 3 หรือ 5 ดอก สำหรับไหว้เจ้า
3.2 ไหว้บรรพบุรุษกี่คนให้ใช้ธูปตามจำนวนที่เรียก
3.3 ไหว้หอเฮียตี๋ให้ใช้ธูป 1 ดอก ไหว้โดยไม่ต้องคุกเข่า
4. แจกันดอกไม้
5. น้ำชา 5 ถ้วย
6. เสื้อผ้าและเงินทองสำหรับไหว้บรรพบุรุษ และผีไม่มีญาติ
7. ผลไม้ 1 จาน
8. ซาแซ (หมู,เป็ด,ไก่,ปลาหมึก ฯ)
9. อาหารคาวหวาน
10. ขนมเข่ง ขนมเทียน