วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีการไหว้เสริมดวงเสริมบารมี

วิธีการไหว้เสริมดวงเสริมบารมี


ประจำปีชวด
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์เจี้ยแช” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์เจี้ยแชไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เจียงแช ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีฉลู
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “เทพเทียนเต็ก” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำเทพเทียนเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากเทพเทียนเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีขาล
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์ซำกวง” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์ซำกวงไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซำกวง ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีเถาะ
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์หั่วท้อหรือหมอฮูโต๋ว” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์หั่วท้อหรือหมอฮูโต๋วไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์หั่วท้อหรือหมอฮูโต๋ว ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีมะโรง
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้ไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ ขอพรจากองค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้ ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข หลังจากที่ขอพรเสร็จให้นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง เสร็จแล้วให้เผาหงิ๋งเตี๋ย เป็นอันเสร็จพิธี


ประจำปีมะเส็ง
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์ไท้เอี้ยง” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์ไท้เอี้ยงไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ไท้เอี้ยง ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีมะเมีย
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ตั่วเหล่าเอี๊ย ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีมะแม
ปีนี้องค์ไท้อิมท่านมีเมตตา ขอพรท่านเถิด เกิดมามีบุญได้แสงแห่งองค์ไท้อิมเพื่อให้เภทภัยร้ายหายไปสิ้น หลัง 4 ก.พ. 55 เลือวันขึ้น 15 ค่ำ เวลากลางคืน ตั้งองค์ไท้อิมหรือใช้กระดาษแดงเขียนชื่อองค์ไท้อิม ปักบนถ้วยใส่ข้าวสาร ส้ม 8 ผล ธูป 13 ดอก น้ำเปล่า 1 ขวด(เปิดฝาให้แสงจันทร์ส่องถูกน้ำ) ไหว้แล้วขอพรองค์ไท้อิม หลังจากขอพรเสร็จให้นำน้ำเปล่ามาดื่มหรือจะใช้ผสมน้ำอาบเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง


ประจำปีวอก
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์ซัมไท้” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์ซัมไท้ไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซัมไท้ ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีระกา
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์ห่วยเต็ก” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์ห่วยเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ห่วยเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ประจำปีจอ
หลัง 4 ก.พ.55 ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงที่เขียนชื่อ “องค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้” ปักบนถ้วย (แต่จะให้ดีครวนำองค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้ไปวางไว้บนโต๊ะ) ธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ ขอพรจากองค์แผไท่ไต่เจียงกุงหรือองค์ไท้ส่วยประจำปีนี้ ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข หลังจากที่ขอพรเสร็จให้นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง เสร็จแล้วให้เผาหงิ๋งเตี๋ย เป็นอันเสร็จพิธี


ประจำปีกุน
หลัง 4 ก.พ. 55 เวลาเช้าถึงก่อนเที่ยง จัดของไหว้ภายในบ้าน บูชาองค์เหล่งเต็กและเจ้าที่พร้อมกัน มีส้ม 5 ผล ขนมจันอับ 1 จาน น้ำชา 5ถ้วย ธูป 5 ดอก ปักทีละดอก และขอพรต่อองค์เหล่งเต็ก ให้คุ้มครองและประทานพรให้โชคดีตลอดปี

ควรไหว้ตั้งแต่ต้นปีจะได้โชคดีตลอดปี 2555

ผลไม้และขนมที่ไหว้ให้นำมารับประทานเพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลกับตัวท่านและครอบครัว

รายชื่อเทพเจ้าประจำปีเกิด
ท่านสามารถเลือกพิมพ์เทพเจ้าประจำปีเกิดของท่านได้

องค์ไท้อิมปีมะแม องค์ซำกวงปีขาล องค์ซัมไท้ปีวอก องค์หั่วท้อปีเถาะ


องค์เจี้ยงแชปีชวด องค์เทียงเต็กปีฉลู องค์ห่วยเต็กปีระกา องค์ไท้เอี้ยงปีมะเส็ง


องค์เหล่งเต็กปีกุน องค์ตั่วเหล่าเอี๊ยปีมะเมีย องค์ไท้ส่วยปีมะโรงและปีจอ

สนใจสินค้าเสริมดวงชะตา ติดต่อ 038-455381  089-4034877