วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธีการไหว้ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ประจำปี 2558
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย)

เป็น วันเจียห่วยชิวอิก ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน (ในปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ใน วันปีใหม่จีน จึงไหว้เทพแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวแห่งโชคลาภนามว่า “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” นี้ เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนผู้ประกอบการค้ามาช้านานจวบจนปัจจุบัน การอันเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยมาประทับในบ้านเรือนของตนในวันปีใหม่ (ตรุษจีน) ก็ยังเป็นที่นิยมทำกันอยู่ เนื่องจากท่านมีอานุภาพในด้านการอำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ให้แก่ผู้บูชา ซึ่งหากรู้จักวิธีการบูชาให้ถูกต้องก็จะส่งผลให้ท่านมีโชคลาภบริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดปี ด้วยเหตุนี้เองชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีพิธีปฏิบัติในการเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีน

เครื่องสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

1.      รูปภาพหรือรูปปั้นองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ถ้าหากไม่มีก็ให้กล่าวถึงและหันหน้าไปทางทิศจะเสด็จมา
2.      แจกันดอกไม้สด 1 คู่
3.      เทียนแดง 1 คู่
4.      กระถางธูป 1 ใบ
5.      ธูป 3 ดอก/ท่าน
6.      หงิ่งเตี๋ย 12 ชุด
7.      กิมหงิ่งเต้า 1 คู่
8.      เทียงเถ้าจี้ 1 ชุด
9.      ค้อซี(ตั่วกิม) 1 ชุด
10.   ผลไม้ 5 อย่าง
11.   สาคูแดงต้มสุกหรือบัวลอย 5 ถ้วย
12.   น้ำชา 5 ถ้วย
13.   ข้าวสวย 5 ถ้วย
14.   อาหารเจ 5 อย่าง
15.   ขนมจันอับ 1 จาน
16.   กระดาษสีเขียว 1 แผ่น (เทียบสีเขียว)
17.   เทียบเชิญสีแดง 1 แผ่น วิธีทำเทียบเชิญ


วิธีสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย)

          ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ ท่านต้องจัดของทุกอย่างลงบนโต๊ะ พร้อมหันหน้าไปทางทิศที่เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยจะเสด็จมาในปีนี้ และครวจัดโต๊ะให้เสร็จก่อนเวลาที่ท่านจะเสด็จมาเล็กน้อย โดยกระดาษสีเขียวมีไว้สำหรับเขียน ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของบุคคลในบ้านของท่านทุกคน ส่วนเทียบเชิญสีแดงมีไว้สำหรับเขียนคำเชิญเทพเจ้าเพื่อมารับเครื่องสักการ บูชาที่ได้จัดเตรียมไว้
          สำหรับ คำกล่าวอันเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ครวเปล่งเสียงออกมาโดยเริ่มกล่าวว่า “วันนี้ข้าพเจ้านาม....................ขอเรียนเชิญองค์ไฉ่ซิ้งมารับเครื่อง สักการบูชา ซึ่งมี(กล่าวถึงสิ่งที่ได้นำมาถวาย) และหลังจากท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้ว จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน จงประสบแต่โชคลาภ ความสุขและความสำเร็จ สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ (หากท่านประสงค์สิ่งไดไว้ก็ขอต่อไปได้)” หลังจากเสร็จพิธีแล้วให้นำของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมถึงกระดาษสีเขียวและเทียบเชิญสีแดงไปเผาไฟ จึงจะสัมฤทธิ์ผล

ทิศทางและช่วงเวลาในการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

               ปีนี้ในการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ช่วงเวลาที่ดีในการไหว้ในปีนี้คือเวลา 03.00 - 06.59 น. ของเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (เช้ามืด) เป็นช่วงที่ฟ้าเปิด ฤกษ์ดีที่สุด
     


ไหว้จากทางด้านนี้
               หาก ท่านมีปัญหาในการเตรียมของไหว้ เช่นเทียบเชิญ หรือของไหว้บางอย่าง สามารถมาพบซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ เพื่อสอบถามได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 089 - 4034877

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีการไหว้เสริมดวงเสริมบารมี

 

ไหว้เสริมดวงปีชวด ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 เวลากลางวัน ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ไหว้องค์ไท้ส่วยโปรดเมตตา มิคิดปะทะ เพราะกฎเกณฑ์ของ 12 นักษัตรให้มาชง (ปะทะ) จัดของไหว้แบบง่ายๆ ด้วยส้ม 13 ผล ข้าวสาร 1 แก้ว ไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ นำ”องค์เจียงซื้อไต่เจียงกุง” ตั้งวางไว้เพื่อบูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัด ตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง ให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ไหว้เสริมดวงปีฉลู ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 เวลาเช้าถึงก่องเที่ยง จัดของไหว้ภายในบ้าน บูชาองค์เหล่งเต็กและเจ้าที่พร้อมกัน มีส้ม 5 ผล ขนมจันอับ 1 จาน น้ำชา 5 ถ้วย จุดธูป 5 ดอก ปักทีละดอก และขอให้องค์เหล่งเต็กช่วยประทานอำนาจ เสริมบารมีลูก ขอกตัญญูทั้งบรรพชนตั้งแต่โบราณ จวบจนสันนี้ โชคดีมีชัย โรคภัยไม่มี มั่งมีเงินทอง


ไหว้เสริมดวงปีขาล ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วย เขียนชื่อ “องค์เจี้ยงแช” บนกระดาษดง แต่จะให้ดีควรนำงค์เจี้ยงแชไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เจี้ยงแช ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


 

ไหว้เสริมดวงปีเถาะ ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 จัดโต๊ะของไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงเขียนชื่อเทพเทียงเต็กปักบนถ้วน แต่จะให้ดีควรนำองค์เทียงเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เทียงเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา ไหว้แล้วดี เรื่องร้ายๆ จะได้กลายเป็นดี


ไหว้เสริมดวงปีมะโรง ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไหว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ “องค์ซำกวง” บนกรดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์ซำกวงไปวางไว้บนโต๊ะพร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซำกวงทุกอน่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุชภาพแข็งแรง มีความสุข


ไหว้เสริมดวงปีมะเส็ง ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วนเขียนชื่อ “องค์หั่วท้อ” บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์หั่วท้อไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์หั่วท้อทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ไหว้เสริมดวงปีมะเมีย ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 กลางวันไหว้องคืไท้ส่วย ขอขมา จัดของไหว้กลางแจ้งเวลา 07.00-12.00 น. ด้วยส้ม 13 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ วางองค์เจียงซื้อไต่เจียงกุง บนโต๊ะไหว้บูชา ขอจงช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคงทั้งปวงให้หมดสิ่งไป นำหงิ๋งเตี๋ยทั้ง 13 คุ่ มาปัดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง


ไหว้เสริมดวงปีมะแม ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้องค์ไท้เอี้ยง โดยให้ไหว้ตอนกลางวัน นำของไหว้ คือ ส้ม 13 ผล แก้วใส่ข้าวสาร เพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ไท้เอี้ยง หรือกระดาษแดงเขียน “ไท้เอี้ยง” ขอพรเพิ่มบารมี ช่วยให้สิ่งดีๆ เข้ามา ขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความสุขขึ้น


ไหว้เสริมดวงปีวอก ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง จัดโต๊ะเวลากลางวัน ด้วยส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป 13 ดอก ขอองค์ตั๋วเหล่าเอี้ย เมตตาดูแลชะตาทั้ง 13 เดือน ตลอดทั้งปีมีความสุข ถ้ามีองค์ตั๋วเหล่าเอี้ย ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีวอกก็นำมาวางที่โต๊ะด้วย ผลไม้ หลังจากไหว้ก็นำมารับประทานได้ ทำแล้วเฮงและรวย


ไหว้เสริมดวงปีระกา ประจำปี 2557

ปีนี้องค์ไท้อิมท่านมีเมตตา ขอแสงแห่งองค์ไท้อิม เพื่อให้เภทภัยร้ายหายไปสิ้น หลัง 4 ก.พ. 2557 เลือกวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง เวลากลางคืนตั้งองค์ไท้อิมต่อหน้าท่านกลางแจ้ง หรือไหว้พระจันทร์ จุดธูป 13 ดอก ส้ม 8 ผล ข้าวสารใส่ถ้วยแก้วไว้ปักธูป ไหว้แล้ว ขอบารมีองค์ไท้อิม เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวได้


ไหว้เสริมดวงปีจอ ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ซัมไท้ ซึ่งเป็นเทพประจำปีตั้งบนโต๊ะบูชา ขอต้อนรับพระองค์เพื่อเข้าเรือนชะตาในปีนี้ เพื่อเพิ่มคุณงามความดีมีจิตเมตตา ใครได้พบพาจะมาสนับสนุน การงานก้าวหน้า กิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง การเงินไหลมาเทมา


ไหว้เสริมดวงปีกุน ประจำปี 2557

องค์ห่วยเต็กเป็นเทพประทาน บันดาลทุกอย่างให้พบความสำเร็จ หลัง 4 ก.พ. 2557 จัดโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวันนำองค์ห่วยเต็ก ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีตั้งบนโต๊ะ ส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป จุดธูป 13 ดอก ขอพรเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดปี ส่วนผลไม้ ขอกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล

การไหว้สะเดาะเคราะห์ประจำปี 2557

 
วิธีการไหว้ไท้ส่วย
       ปีนี้เป็นปีมะเมีย ในปีนี้ผู้ที่ควรไหว้องค์ไท้ส่วย คือ ท่านที่เกิดปีชวด (ปะทะโดยตรงกับองค์ไท้ส่วย) ท่านที่เกิดปีมะเมีย (ทับไท้ส่วย) ปีเถาะ ปีระกา (ปีร่วมปะทะ) และท่านที่เกิดในปีนักษัตรดังต่อไปนี้ ควรพกพาจี้องค์ไท้ส่วยประจำปี 2557 (องค์เจียงซื้อไต่เจียงกุง) เพื่อคุ้มครองดวงชะตาท่านตลอดปี
1.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2464 อายุ 93 ปี เป็นปีระกา
2.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2473 อายุ 84 ปี เป็นปีมะเมีย
3.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2482 อายุ 75 ปี เป็นปีเถาะ
4.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2491 อายุ 66 ปี เป็นปีชวด
5.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2506 อายุ 51 ปี เป็นปีเถาะ
6.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2515 อายุ 42 ปี เป็นปีชวด
7.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2524 อายุ 33 ปี เป็นปีระกา
8.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2533 อายุ 24 ปี เป็นปีมะเมีย
9.       ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2542 อายุ 15 ปี เป็นปีเถาะ
10.     ท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2551 อายุ   6 ปี เป็นปีชวด

       สำหรับ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ดังที่กล่าวมานี้ ในปีนี้ห้ามเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีในงานศพ และควรหลีกเลี่ยงการไปงานศพ แต่หากท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังหรือแม้แต่การส่งศพ เพราะทั้ง 10 ปีนี้เป็น “ไท้ส่วยเฮี้ยบจี่จู้” แปลว่า ไท้ส่วยตรงเจ้าพิธี นอกจากจะนำพาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมาให้แล้ว ยังถือเป็นการหมิ่นและลบหลู่ต่อองค์ไท้ส่วยอีกด้วย ส่วน ปีเกิดนอกเหนือจากนี้ ก็ควรไหว้องค์ไท้ส่วยประจำปี 2557 ด้วย เพราะถือเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ที่จรมาประจำปีนี้และเป็นมงคลคุ้มครองป้องกัน ปัดเป่าความโชคร้ายมัวหมองให้ผ่านพ้นปีนี้ไป
   
       วิธีการไหว้สะเดาะเคราะห์ประจำปี
       ของที่ใช้ในการไหว้สะเดาะเคราะห์ ให้จัดใส่กระทง โดยมี ข้าวสวย 1 ถ้วย ไข่ต้มปอกเปลือก 1 ฟอง ปลาหมึกแห้ง 1 ตัว หมูสามชั้นต้มสุก 1 ชิ้น ธูป 13 ดอก กระดาษแดงเขียนคำว่า 'ไท้ส่วยแชกุง'(เขียนเป็นภาษาจีน โดยให้พิมพ์จากภาพตัวอย่าง)       ให้ไหว้ตรงทางสามแพ่งหรือริมถนนมืดๆ หลังพระอาทิตย์ตก โดยวางของไหว้และจุดธูป และกล่าวคำว่า 'ขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวร อย่าได้มีเวรแก่กันเลย ขอให้หมดความทุกข์และอุปสรรคทั้งปวง ขอให้ช่วยขจัดเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี' หลังจากนั้นให้เผากระดาษแดงจนมอด แล้วค่อยปักธูป เสร็จพิธีให้หันหลังกลับโดยไม่ต้องหันกลับไปมอง ในส่วนของไหว้ให้วางไว้ตรงจุดที่ไหว้โดยไม่ต้องนำกลับมา

       เริ่มไหว้หลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป หรือจะเลือกไหว้วันใดก็ได้ตามแต่สะดวก โดยให้ไหว้แค่ 1 ครั้งใน 1 ปี เท่านั้น


หากท่านมีปัญหาในการเตรียมของไหว้ สามารถมาพบซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ เพื่อสอบถามได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 089-4034877

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

แจกฟรียันต์ไท้ส่วยประจำปี 2557ซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ แจ้งว่า จะทำพิธีบวงสรวงยันต์เทพเจ้าไท้ส่วย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นยันต์ไท้ส่วยประจำปี เพื่อป้องกันท่านที่เกิดปีชง ปีทับ หรือเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ตลอดปี 2557
สำหรับท่านที่สนใจสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่ จังหวัดชลบุรี(ดูแผนที่) ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกมารับ ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ 165/87 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทางทีมงานจะจัดส่งยันต์ไท้ส่วยกลับไปให้ 1 ซอง ต่อ 1 แผ่น(เนื่องจากยันต์มีจำนวนจำกัด) ระบุด้วยว่าต้องการยันต์แบบไหน 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3สำหรับบูชา
ขนาดครึ่ง A4
สำหรับติดประตู
ขนาดครึ่ง A4
แบบที่ 3 มี 3 ขนาด
สำหรับติดตัว ขนาดนามบัตร
สำหรับติดรถ ขนาดรูปจัมโบ้
สำหรับบูชา ขนาด A4
กรุณาส่งซองมาให้พอดีกับขนาดยันต์ที่ท่านต้องการด้วย

 หลัง พิธีบวงสรวงยันต์ไท้ส่วยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งยันต์ให้กับท่านที่ส่งจดหมายมาขอรับยันต์เทพเจ้า ไท้ส่วย สำหรับท่านที่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถมารับยันต์ไท้ส่วยได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
พิเศษ สำหรับท่านที่เดินทางมารับยันต์ไท้ส่วยเอง ท่านซินแส จะทำการเขียนตัวอักษรจีนเสริมดวงด้านหลังยันต์ไท้ส่วยให้กับท่านด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 038-455381  089-4034877

วิธีการไหว้ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ประจำปี 2557
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย)

เป็น วันเจียห่วยชิวอิก ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน (ในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2557) ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ใน วันปีใหม่จีน จึงไหว้เทพแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวแห่งโชคลาภนามว่า “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” นี้ เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนผู้ประกอบการค้ามาช้านานจวบจนปัจจุบัน การอันเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยมาประทับในบ้านเรือนของตนในวันปีใหม่ (ตรุษจีน) ก็ยังเป็นที่นิยมทำกันอยู่ เนื่องจากท่านมีอานุภาพในด้านการอำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ให้แก่ผู้บูชา ซึ่งหากรู้จักวิธีการบูชาให้ถูกต้องก็จะส่งผลให้ท่านมีโชคลาภบริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดปี ด้วยเหตุนี้เองชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีพิธีปฏิบัติในการเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีน

เครื่องสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

1.      รูปภาพหรือรูปปั้นองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ถ้าหากไม่มีก็ให้กล่าวถึงและหันหน้าไปทางทิศจะเสด็จมา
2.      แจกันดอกไม้สด 1 คู่
3.      เทียนแดง 1 คู่
4.      กระถางธูป 1 ใบ
5.      ธูป 3 ดอก/ท่าน 
6.   หงิ่งเตี๋ย 13 ชุด (เนื่องจากปีนี้ตามปฏิทินจีนมีเดือน 9 สองครั้ง)
            
             7.   กิมหงิ่งเต้า 1 คู่

            8.   เทียงเถ้าจี้ 1 ชุด

            9.  ค้อซี(ตั่วกิม) 1 ชุด

            10.   ผลไม้ 5 อย่าง
11.   สาคูแดงต้มสุกหรือบัวลอย 5 ถ้วย
12.   น้ำชา 5 ถ้วย
13.   ข้าวสวย 5 ถ้วย
14.   อาหารเจ 5 อย่าง
15.   ขนมจันอับ 1 จาน
16.   กระดาษสีเขียว 1 แผ่น (เทียบสีเขียว)
17.   เทียบเชิญสีแดง 1 แผ่น

วิธีสักการบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย)

ใน การประกอบพิธีเซ่นไหว้ ท่านต้องจัดของทุกอย่างลงบนโต๊ะ พร้อมหันหน้าไปทางทิศที่เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยจะเสด็จมาในปีนี้ และครวจัดโต๊ะให้เสร็จก่อนเวลาที่ท่านจะเสด็จมาเล็กน้อย โดยกระดาษสีเขียวมีไว้สำหรับเขียน ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของบุคคลในบ้านของท่านทุกคน ส่วนเทียบเชิญสีแดงมีไว้สำหรับเขียนคำเชิญเทพเจ้าเพื่อมารับเครื่องสักการ บูชาที่ได้จัดเตรียมไว้
สำหรับ คำกล่าวอันเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ครวเปล่งเสียงออกมาโดยเริ่มกล่าวว่า “วันนี้ข้าพเจ้านาม....................ขอเรียนเชิญองค์ไฉ่ซิ้งมารับเครื่อง สักการบูชา ซึ่งมี(กล่าวถึงสิ่งที่ได้นำมาถวาย) และหลังจากท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้ว จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน จงประสบแต่โชคลาภ ความสุขและความสำเร็จ สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ (หากท่านประสงค์สิ่งไดไว้ก็ขอต่อไปได้)” หลังจากเสร็จพิธีแล้วให้นำของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมถึงกระดาษสีเขียวและเทียบเชิญสีแดงไปเผาไฟ จึงจะสัมฤทธิ์ผล
ทิศทางและช่วงเวลาในการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

               ปีนี้ในการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยให้หันหน้าไปทางทิศใต้ ช่วงเวลาที่ดีในการไหว้ในปีนี้ตรงกับเช้ามืด วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 00.01 - 02.59 น. (หลังเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557) เป็นช่วงที่ฟ้าเปิด เป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด (เวลาสมพงษ์ 11.00 - 12.59 น.)
     


แบบสำหรับทำเทียบเชิญ

แบบสำหรับทำเทียบเชิญ 12 พับ แบบโบราณ สำหรับการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย

เทียบเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย
ให้ใช้กระดาษสีแดงขนาดกระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่น นำมาต่อกัน
เขียนตัวอักษรจีนตามภาพ
โดยเขียนตัวอักษรจีนให้อยู่ทางด้านขวาของเทียบเชิญ
เสร็จแล้วให้พับจากด้านขวาโดยดูแบบจากเทียบสำหรับขอพรคลิกที่ภาพเพื่อขยายและดาวน์โหลดเทียบสำหรับขอพร
ให้ใช้กระดาษสีเขียวขนาดกระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่น นำมาต่อกัน
พิมพ์ภาพตามแบบด้านล่าง
พับตามรอยขีด บน-ล่าง โดยให้เริ่มพับจากทางด้านขวาของเทียบ
(พับในลักษณะเดียวกับวิธีการพับพัด)

คลิกที่ภาพเพื่อขยายและดาวน์โหลด


เทียบที่ต่อสำเร็จแล้ว

ให้เขียนชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี และเวลาเกิด ของทุกคนในบ้านลงไปในเทียบขอพร
ในส่วนของดวงจีน ถ้าไม่ทราบให้เว้นว่างไว้หาก ท่านมีปัญหาในการเตรียมของไหว้เช่นเทียบเชิญ หรือของไหว้บางอย่าง สามารถมาพบซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ เพื่อสอบถามได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 089-4034877