วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีการไหว้เสริมดวงเสริมบารมี

 

ไหว้เสริมดวงปีชวด ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 เวลากลางวัน ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ไหว้องค์ไท้ส่วยโปรดเมตตา มิคิดปะทะ เพราะกฎเกณฑ์ของ 12 นักษัตรให้มาชง (ปะทะ) จัดของไหว้แบบง่ายๆ ด้วยส้ม 13 ผล ข้าวสาร 1 แก้ว ไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ นำ”องค์เจียงซื้อไต่เจียงกุง” ตั้งวางไว้เพื่อบูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัด ตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง ให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ไหว้เสริมดวงปีฉลู ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 เวลาเช้าถึงก่องเที่ยง จัดของไหว้ภายในบ้าน บูชาองค์เหล่งเต็กและเจ้าที่พร้อมกัน มีส้ม 5 ผล ขนมจันอับ 1 จาน น้ำชา 5 ถ้วย จุดธูป 5 ดอก ปักทีละดอก และขอให้องค์เหล่งเต็กช่วยประทานอำนาจ เสริมบารมีลูก ขอกตัญญูทั้งบรรพชนตั้งแต่โบราณ จวบจนสันนี้ โชคดีมีชัย โรคภัยไม่มี มั่งมีเงินทอง


ไหว้เสริมดวงปีขาล ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วย เขียนชื่อ “องค์เจี้ยงแช” บนกระดาษดง แต่จะให้ดีควรนำงค์เจี้ยงแชไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เจี้ยงแช ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


 

ไหว้เสริมดวงปีเถาะ ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 จัดโต๊ะของไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงเขียนชื่อเทพเทียงเต็กปักบนถ้วน แต่จะให้ดีควรนำองค์เทียงเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เทียงเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา ไหว้แล้วดี เรื่องร้ายๆ จะได้กลายเป็นดี


ไหว้เสริมดวงปีมะโรง ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไหว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ “องค์ซำกวง” บนกรดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์ซำกวงไปวางไว้บนโต๊ะพร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซำกวงทุกอน่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุชภาพแข็งแรง มีความสุข


ไหว้เสริมดวงปีมะเส็ง ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวัน นำผลไม้ 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วนเขียนชื่อ “องค์หั่วท้อ” บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์หั่วท้อไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์หั่วท้อทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข


ไหว้เสริมดวงปีมะเมีย ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 กลางวันไหว้องคืไท้ส่วย ขอขมา จัดของไหว้กลางแจ้งเวลา 07.00-12.00 น. ด้วยส้ม 13 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ วางองค์เจียงซื้อไต่เจียงกุง บนโต๊ะไหว้บูชา ขอจงช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคงทั้งปวงให้หมดสิ่งไป นำหงิ๋งเตี๋ยทั้ง 13 คุ่ มาปัดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง


ไหว้เสริมดวงปีมะแม ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้องค์ไท้เอี้ยง โดยให้ไหว้ตอนกลางวัน นำของไหว้ คือ ส้ม 13 ผล แก้วใส่ข้าวสาร เพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ไท้เอี้ยง หรือกระดาษแดงเขียน “ไท้เอี้ยง” ขอพรเพิ่มบารมี ช่วยให้สิ่งดีๆ เข้ามา ขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความสุขขึ้น


ไหว้เสริมดวงปีวอก ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ไหว้กลางแจ้ง จัดโต๊ะเวลากลางวัน ด้วยส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป 13 ดอก ขอองค์ตั๋วเหล่าเอี้ย เมตตาดูแลชะตาทั้ง 13 เดือน ตลอดทั้งปีมีความสุข ถ้ามีองค์ตั๋วเหล่าเอี้ย ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีวอกก็นำมาวางที่โต๊ะด้วย ผลไม้ หลังจากไหว้ก็นำมารับประทานได้ ทำแล้วเฮงและรวย


ไหว้เสริมดวงปีระกา ประจำปี 2557

ปีนี้องค์ไท้อิมท่านมีเมตตา ขอแสงแห่งองค์ไท้อิม เพื่อให้เภทภัยร้ายหายไปสิ้น หลัง 4 ก.พ. 2557 เลือกวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง เวลากลางคืนตั้งองค์ไท้อิมต่อหน้าท่านกลางแจ้ง หรือไหว้พระจันทร์ จุดธูป 13 ดอก ส้ม 8 ผล ข้าวสารใส่ถ้วยแก้วไว้ปักธูป ไหว้แล้ว ขอบารมีองค์ไท้อิม เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวได้


ไหว้เสริมดวงปีจอ ประจำปี 2557

หลัง 4 ก.พ. 2557 ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวัน ส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ซัมไท้ ซึ่งเป็นเทพประจำปีตั้งบนโต๊ะบูชา ขอต้อนรับพระองค์เพื่อเข้าเรือนชะตาในปีนี้ เพื่อเพิ่มคุณงามความดีมีจิตเมตตา ใครได้พบพาจะมาสนับสนุน การงานก้าวหน้า กิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง การเงินไหลมาเทมา


ไหว้เสริมดวงปีกุน ประจำปี 2557

องค์ห่วยเต็กเป็นเทพประทาน บันดาลทุกอย่างให้พบความสำเร็จ หลัง 4 ก.พ. 2557 จัดโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวันนำองค์ห่วยเต็ก ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีตั้งบนโต๊ะ ส้ม 13 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป จุดธูป 13 ดอก ขอพรเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดปี ส่วนผลไม้ ขอกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล

ไม่มีความคิดเห็น: