วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไหว้เสริมดวงประจำปี 2560 ตามปีนักษัตร


ไหว้เสริมดวงปีชวด ประจำปี 2560
ปีนี้องค์ไท้อิมท่านมีเมตตา ขอแสงแห่งองค์ไท้อิมเพื่อให้เภทภัยร้ายหายไปสิ้น หลัง 4 ก.พ. เลือกวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เต็มดวง เวลากลางคืน ตั้งองค์ไท้อิมกลางแจ้งหรือไหว้พระจันทร์ จุดธูป 13 ดอก ส้ม 8 ผล ข้าวสารใส่ถ้วยแก้วไว้ปักธูป ไหว้แล้วขอบารมี องค์ไท้อิม จะเป็นมงคลแก่ตัวเองยิ่ง 
 

ไหว้เสริมดวงปีฉลู ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางวัน ส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำองค์ซัมไท้ ซึ่งเป็นเทพประจำปีตั้งบนโต๊ะบูชาขอต้อนรับพระองค์เพื่อเข้าเรือนชะตาในปีนี้ เพื่อเพิ่มคุณงามความดี มีจิตเมตตา ใครได้พบพาจะมาสนับสนุน ก้าวหน้า การงานกิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง การเงินไหลมาเทมา
 

ไหว้เสริมดวงปีขาล ประจำปี 2560
องค์ห่วยเต็กเป็นเทพประทาน บันดาลทุกสิ่งอย่างให้พบความสำเร็จ หลัง 4 ก.พ. จัดโต๊ะกลางแจ้งเวลากลางวัน นำองค์ห่ววยเต็ก ซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีตั้งบนโต๊ะ ส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป จุดธูป 13 ดอก ขอพรเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดปี ส่วนผลไม้ขอกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล
 

ไหว้เสริมดวงปีเถาะ ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลากลางวัน ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ไหว้องค์ไท้ส่วยโปรดเมตตา มิคิดปะทะ เพราะกฎเกณฑ์ของ 12 นักษัตร ให้มาชง(ปะทะ) จัดของไหว้แบบง่ายๆ ด้วยส้ม 5 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ นำองค์กวงต๋งไต่เจียงกุง ตั้งวางไว้บูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง ให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล
 

ไหว้เสริมดวงปีมะโรง ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลาเช้าถึงเที่ยง จัดของไหว้ภายในบ้าน บูชาองค์เหล่งเต็กและเจ้าที่พร้อมกัน มีส้ม 5 ผล ขนมจันอับ 1 จาน น้ำชา 5 ถ้วย จุดธูป 5 ดอก ปักทีละดอก และขอให้องค์เหล่งเต็กช่วยประทานอำนาจเสริมบารมีลูกขอกตัญญูทั้งบรรพชนตั้งแต่โบราณจวบจนวันนี้  โชคดีมีชัย โรคภัยไม่มี มั่งมีเงินทอง แคล้วคลาดปลอดภัย เฮงๆ รวยๆ
 

ไหว้เสริมดวงปีมะเส็ง ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ องค์เจี้ยงแช บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์เจี้ยงแชไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เจี้ยงแช ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 

ไหว้เสริมดวงปีมะเมีย ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. จัดโต๊ะของไหว้กลางแจ้ง เวลากลางวันนำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงเขียนชื่อเทพเทียงเต็กปักบนถ้วย แต่จะให้ดีควรนำองค์เทียงเต็กไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์เทียงเต็ก ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปรารถนา ไหว้แล้วดี เรื่องร้ายๆจะได้กลายเป็นดี
 

ไหว้เสริมดวงปีมะแม ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วยเขียนชื่อ องค์ซำกวง บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์ซำกวงไปวางบนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์ซำกวงทุกอย่างจะได้สำเร็จ สมความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 

ไหว้เสริมดวงปีวอก ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้งเวลากลางวัน นำผลไม้ 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป นำกระดาษแดงปักบนถ้วเขียนชื่อ องค์หั่วท้อ บนกระดาษแดง แต่จะให้ดีควรนำองค์หั่วท้อไปวางไว้บนโต๊ะ พร้อมด้วยธูป 13 ดอก ขอพรจากองค์หั่วท้อ ทุกอย่างจะได้สำเร็จสมความปราถนา สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
 


ไหว้เสริมดวงปีระกา ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. เวลากลางวัน ไหว้องค์ไท้ส่วย ขอขมาโปรดเมตตา ผ่อนคลายดาวร้าย เกื้อหนุนดาวดี มีโชคลาภ จัดของไหว้กลางแจ้งเวลา 07.00-12.0 น. ด้วยส้ม 5 ผล ข้าวสาร 1 แก้วไว้ปักธูป 13 ดอก หงิ๋งเตี๋ย 13 คู่ วางองค์กวงต๋งไต่เจียงกุง บนโต๊ะไหว้บูชา นำหงิ๋งเตี๋ยมาปัดตั้งแต่หัวจรดเท้า 13 ครั้ง คุ้มครอง 13 เดือน
 

ไหว้เสริมดวงปีจอ ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้องค์ไท้เอี้ยง โดยให้ไหว้ตอนกลางวัน นำของไหว้ คือ ส้ม 5 ผล แก้วใส่ข้าวสารเพื่อปักธูป 13 ดอก นำวัตถุมงคลประจำปี คือ องค์ไท้เอี้ยง หรือกระดาษแดงเขียน ไท้เอี้ยง หรือเทพพระอาทิตย์ ขอพรเพิ่มบารมีอาทิตย์ฉายส่องไฟในร่างกายให้โชติช่วง ช่วยให้สิ่งดีๆเข้ามา ขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป
 

ไหว้เสริมดวงปีกุน ประจำปี 2560
หลัง 4 ก.พ. ไหว้กลางแจ้ง จัดโต๊ะเวลากลางวัน ด้วยส้ม 5 ผล ถ้วยแก้วใส่ข้าวสารไว้ปักธูป 13 ดอก ขอองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยเมตตาดูแลชะตาทั้ง 13 เดือน ตลอดทั้งปีมีความสุข ถ้ามีองค์ตั่วเหล่าเอี๊ยซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำปีมะแมก็นำมาวางไว้ที่โต๊ะด้วย ผลไม้หลังจากไหว้ก็นำมารับประทานได้ ทำแล้วจะเฮงและรวย
 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แจกฟรียันต์ไท้ส่วย ประจำปี 2560ซินแส ธณัฐ์ชัย รัตนะเจริญคุณ แจ้งว่า จะทำพิธีบวงสรวงยันต์เทพเจ้าไท้ส่วย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นยันต์ไท้ส่วยประจำปี เพื่อป้องกันท่านที่เกิดปีชง ปีทับ หรือเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ตลอดปี 2560
สำหรับท่านที่สนใจสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่ จังหวัดชลบุรี(ดูแผนที่) ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกมารับ ให้ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ 165/87 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทางทีมงานจะจัดส่งยันต์ไท้ส่วยกลับไปให้ 1 ซอง ต่อ 1 แผ่น(เนื่องจากยันต์มีจำนวนจำกัด) ระบุด้วยว่าต้องการยันต์แบบไหน 


แบบที่1 แบบที่2


สำหรับติดประตู
ขนาดครึ่ง A4
แบบที่ 2 มี 2 ขนาด
สำหรับติดตัว ขนาดนามบัตร
สำหรับติดรถ ขนาดรูปจัมโบ้
กรุณาส่งซองมาให้พอดีกับขนาดยันต์ที่ท่านต้องการด้วย

 หลัง พิธีบวงสรวงยันต์ไท้ส่วยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งยันต์ให้กับท่านที่ส่งจดหมายมาขอรับยันต์เทพเจ้าไท้ส่วย
พิเศษ สำหรับท่านที่เดินทางมารับยันต์ไท้ส่วยเอง ท่านซินแส จะทำการเขียนตัวอักษรจีนเสริมดวงด้านหลังยันต์ไท้ส่วยให้กับท่านด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 038-455381  089-4034877