เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ

บูชาเทพนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวงของสุริยจักรวาล
เริ่มจากเก้าห่วยชิวอิกถึงเก้าห่วยชิวเก้า
ทุกปีของวันที่ 1 - 9 เดือน 9 จีน เป็นเทศกาลกินเจ
เทศกาลถือศีลกินเจไม่ใช่มังสวิรัติ เพราะการถือมังสวิรัติ ซึ่งท่านอนุโลมให้รับประทานไข่และพืชที่ต้องห้ามอีก 5 ชนิดได้ แต่กินเจห้ามรับประทานไข่และพืชผักที่มีกลิ่นฉุน

วัตถุประสงค์ของการกินเจ

1.เพื่อบูชาเทพนพเคราะห์ตามประเพณีของลัทธิพราหมณ์
2.เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นศีลข้อแรกของพระพุทธศาสนา
3.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนที่ดีๆ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ที่เหมาะสมเอาไว้ตามลัทธิเต๋า เช่นก่รสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันจัดงานซึ่งมีถึง 9 วัน 9 คืน ให้ลุล่วงไปด้วยดี
4.เพื่อให้ผู้เข้ามากินเจได้สะเดาะเคราะห์ ทำร่างกายให้ใสสะอาด พูดจาในสิ่งที่เป็นมงคล ทำจิตใจให้ผ่องใส และให้มองเห็นความเป็นไปของชีวิตที่เป็นไปตามความเป็นจริงและมองความไม่ ยั่งยืนของชีวิตเป็น ทุกข์ อนิจจัง และอนัตตา


ประวัติการกินเจเดือนเก้า

       พิธีการกินเจเดือนเก้า ตามปฏิทินจีนทุกๆปีมีกำหนด 9 วันนั้น ลัทธิมหายานในพระพุทธศาสนาเป็นการประกอบพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 (ปฏิทินจีน) รวม 9 วัน 9 คืน

       ประวัติการกินเจแต่โบราณ เป็นเรื่องเศร้าสลดใจเกี่ยวกับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงค์ซ่งใต้ ซึ่งเสวยราชย์ในยามกลียุค ถูกพวกมองโกลบุกชิงแผ่นดินจีน จักรพรรดิน้อยต้องเสด็จหนีลงเรือไปอยู่กลางทะเล พร้อมผู้ติดตามเสด็จไม่กี่คน เมื่อจวนตัวไม่อยากตกเป็นเชลย ฮ่องเต้เด็กตัดสินพระทัยกระโดดน้ำปลงพระชมน์ตนเองเมื่อ ค.ศ. 1279 ประชาชนชาวจีนมีความอาลัยจักรพรรดิเด็กองค์นี้ จึงถือศีลกินเจถวายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยที่พระองค์เป็นจักรพรรดิซ่งใต้รัชกาลที่ 9 และยังสิ้นพระชมนม์เมื่อ 9 พรรษา ประชาชนจึงถือศีลกินเจกัน 9 วัน
       อีกประวติหนึ่งเกี่ยวกับสำนักพรตนิกายบัวขาว ซึ่งเป็นสำนักที่มีอิทธิพลมากในสมัยราชวงค์หมิง เมื่อพวกมองโกลเข้าปกครองแผ่นดินจีนแล้ว สำนักบัวขาวพยายามกอบกู้เอกราชคืนให้กับชาวฮั่นกลายเป็นหอกข้างแคร่ของมอง โกลบนแผ่นดินจีนมาตลอด ราชสำนักหยวนใช้มาตรการปราบปรามสำนักบัวขาวอย่างโหดเหี้ยม ในที่สุดสำนักบัวขาวแตกยับเยิน ทายาทเจ้าสำนักต้องหนีตายไปในทะเลคล้ายการนำเอาเรื่องอิทธิปาฏิหาร์ยของ สำนักบัวขาวมาเผยแพร่ ทำให้เทศกาลกินเจ มีการแสดงวิชาอาคมขลัง เช่น ลุยไฟ ปีนบันไดมีด ทรงเจ้า จุดประทัด แห่สิงโต มังกร ฯลฯ